घरघूती उद्योग Homemade Business Ideas In Marathi 2020

Homemade Business Ideas In Marathi

Homemade Business Ideas In Marathi – घरगुती व्यवसाय आइडियाज आजच्या जगात बेरोजगारी ही वाढतच जात आहे आणि जरी जॉब असला तरी ८-१० तास काम करूनही त्या पैस्यामधे आपल्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. मग आता करावे काय म्हणून Business बिसनेस हा एक मार्ग दिसतो. मग बिसनेस करावा कोणता? बिसनेस साठी Investment भांडवल आणावे कुठून? असे … Read more